Úvod Úřední deska Kontakty Mapa

Untitled

Úřední deska

  
Otevřít složku Ekonomika obce 77
Otevřít složku Elektronické adresy pro přijímání datovách a emailových zpráv 1
Otevřít složku Informace dle paragrafu 26 zákona č 500_2004 Sbírky 0
Otevřít složku Obecně závazné vyhlášky 12
Otevřít složku Orgány obce 2
Otevřít složku Ostatní dokumenty 1
Otevřít složku Oznámení 7
Otevřít složku Oznámení Katastrálního úřadu 4
Otevřít složku Povinně zveřejňované informace 3
Otevřít složku Profil zadavatele 5
Otevřít složku Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava 4
Otevřít složku Revitalizace trati Bludov-Jeseník 1
Otevřít složku Roční platby 1
Otevřít složku Rozpočet ZŠ a MŠ Bohdíkov 2
Otevřít složku Sčítání lidu, domů a bytů 2011 6
Otevřít složku Schválený rozpočet obce 20
Otevřít složku Služby obce 2
Otevřít složku Smlouvy o dotaci na činnost neziskových organizací 3
Otevřít složku Strategický rozvojový plán obce Bohdíkov 1
Otevřít složku Svazek obcí regionu Ruda 5
Otevřít složku Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 60
Otevřít složku Územní plán obce Bohdíkov 5
Otevřít složku Veřejné vyhlášky 6
Otevřít složku Vodné a stočné 0
Otevřít složku Volby prezidenta České republiky 1
Otevřít složku Výběrová a konkursní řízení 2
Otevřít složku Výstavba kanalizace a ČOV Bohdíkov 2

  © 2018  Obec Bohdíkov   |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti